Girişimci

Proje Finansmanında Kullanılan Finansman Kaynakları

Proje Finansmanında Kullanılan Finansman Kaynakları yazımızda sizlere yol gösteriyoruz.

KISA VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Kısa vadeli kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken kaynaklardır. Bu kaynaklar işletme sermayesinin dönen varlıklarının (kasa, alacak, stok vb.) finansmanında kullanılmalıdır. Dönen varlıklar kendini yenileyebilen varlıklardır. Bu nedenle bir yıl içinde kendini yenileyebilen bu varlıklardan elde edilecek fonlar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar ödenebilmektedir.

Ticari Krediler

İşletmeler tarafından çok sık kullanılan satıcı kredileri olarak da isimlendirilen kredilerdir. Ticari kredilerin kullanımı senet yolu ve açık hesap şeklinde olabilmektedir.

Kısa vadeli ticari kredilerin özellikleri;

 • Küçük ve kredi değerliliği düşük işletmeler için uygun bir finansman kaynağıdır.
 • İşletmeler ticari kredileri finansal kredilere göre daha kolay elde edebilmektedirler. Kredi kullanımındaki prosedür kısa ve daha kolaydır.
 • Ticari kredi miktarı tüketim (gıda vb.) mallarında daha düşüktür.
 • İşletmenin mali yapısı zayıf ise kredili mal alımına yönelebilmektedir. Tam tersi durumda işletmenin mali yapısı güçlü olduğunda da daha fazla kredili satış yapılabilmektedir.
 • Satışların durgun olduğu dönemlerde işletmeler satışları arttırmak içinde ticari krediler başvurabilmektedirler.
 • Satıcı işletmenin peşin iskonto uygulaması işletmeleri peşin mal alımına teşvik ettiği için ticari kredi miktarını azaltabilecektir.
 • Kredilerde vade farkı uygulaması durumunda ticari kredinin maliyeti artacaktır.
Proje Finansmanında Kullanılan Finansman Kaynakları

Kısa Vadeli Banka Kredileri

Ticari kredilerden sora en çok kullanılan kredilerdir. Bankalar büyük ve kredi değerliliği yüksek olan şirketlere teminatsız kredi verebilmektedirler. Küçük ve güvenli olmayan işletmelerden ise kredi karşılığı  altın, gayrimenkul, kıymetli evrak, ticari senet gibi varlıklar ile teminat istemektedir.

Alınan Avanslar

İşletmelerin gelecekte yapacağı mal ve hizmet satımı için ön avans talep etmesi durumudur.

Stok karşılığı Kısa Vadeli Kredi

Üretim işletmesinin hammadde, yarı mamul ve mamul şeklindeki stoklarını karşılık göstererek bankalarda kısa vadeli finansman sağlanmasıdır. İşletmenin stoklarının pazar değeri, yapısı veya Pazar payı dikkate alınarak stoklar karşılığı verilecek kredi oranı belirlenir.

Finansman Bonosu

Büyük ve tanınmış işletmelerin kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile çıkarmış oldukları kısa vadeli borçlanma senetleridir.

Finansman bonosunda getiri alım fiyatı ile nominal fiyat arasındaki farktır. Finansman bonoları teminatsızdır ve iskontolu olarak satılmaktadır. Finansman bonolarının getirileri riskiz olan hazine bonosu getirilerinden yüksek olması gerekmektedir. Aksi taktirde yatırımcı daha risksiz olan hazine bonosunu tercih edecektir.

Finansman bonolarının vadesi Türkiye’de  vadesi 90 günden az 360 günden fazla olmamak şartı ile 30 gün ve katları şeklinde ihraç edilmektedir. Türkiye’de finansman bonosu çıkartmaya anonim şirketler, özelleştirme kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ve mahalli idareler yetkilidir. Finansman bonosu çıkartılmadan önce SPK’dan izin alınması gereklidir.

Factoring

İşletmelerin kısa vadeli satışlarından kaynaklana alacaklarını vadesinden önce tahsil etmek amacı ile factor adı verilen kuruluşa temlik etmeleri ve factor ünde ön ödemede bulunduğu finansman yöntemidir.

Önceden belirlenen limitler içerisinde işletmenin alacak tutarının %80’ ine varan kısmını işletmeye hemen öder. Vade bitiminde ise factor alacak tutarını tahsil ettiğinde kalan %20’ lik kısmını alacağı komisyon ve faiz tutarını düşerek işletmeye verir. Factor sözleşmede belirtilen limitler dahilinde alacakların tahsil edilememe riskini de üstlenmiş olur.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (Menkulleştirme)

Menkulleştirme olarak da bilinmektedir. Alacakların karşılık gösterilerek menkul kıymet ihraç edilmesi anlamına gelmektedir.

Bankalar, genel finans ortakları, gayrimenkul yatırım ortakları, finansman şirketleri, finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilirler. Türkiye’de VDMK’ler halka arz yolu ile satılabilir.

ORTA VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Orta vadeli finansman kaynakları vadesi 1 ile 5 yıl arasında olan kaynaklardır. İşletmelerin duran varlık finansmanı için kullanılmaktadır. Bir plan tarihinde ve taksitler halinde geri ödenirler.

Orta Vadeli Ticari Krediler

Kısa vadeli ticari kredilerden tek farkı 1 yıldan uzun vadeli olmasıdır.

Orta Vadeli Banka Kredileri

Orta vadeli banka kredilerinde vade, kısa vadeli banka kredilerine göre daha uzun olduğu için maliyeti de daha yüksektir. Bu tür kredilerde bankalar işletmelerden teminat istemektedir.

Rotatif Krediler

İşletmelerin yatırım ürünlerinin finansmanı için ihtiyaç duyduğu fonları ticari bankalardan açık hesap şeklinde elde etmesini sağlayan finansman yöntemidir. Firmaların kredi değerliliği göz önünde bulundurularak teminatlı yada teminatsız verilebilmektedir.

Bu tür kredilerde işletme borcunu bir kısmını ödediğinde  belirlenen kredi limitine kadar tekrar borçlanabilmektedir. Belirli bir vade yoktur bu nedenle ödemelerde esneklik sağlanabilmektedir.

Forfaiting

Mal ve hizmet ihracatından kaynaklanan banka garantisinde senetli yada senetsiz orta vadeli alacakların vadesinden önce fortfaiter adı verilen bir kuruluşa veya bankaya satılarak tahsil edilmesini sağlayan finansman yöntemidir.

Finansal Kiralama (Leasing)

Belirli bir süre için kiracı ve kiralayan (leasing şirketi) arasında imzalanan, kiracının almak istediği malı leasing şirketine bildirmesi ile leasing şirketinin malı satın aldığı ve mülkiyeti kendisinde kalmak şartı ile belirli bir kira karşılığında kullanım hakkını kiralayan işletmeye devrettiği finansman yöntemidir.

Finansal kiralamanın aşamaları şu şekildedir;

 • Kiralamaya konu olacak ürün belirlenir,
 • Kiracının leasing şirketine proje sunulur ve şirket projeye onay verirse kiracıya teklifte bulunur,
 • Kiracı ile leasing şirketi arasında kira sözleşmesi imzalanır,
 • İstendiği takdirde teminatın sağlanması,
 • Sözleşmeye konu olan malın leasing kuruluşu tarafından satın alınarak kiracıya teslim edilmesi,
 • Kiracının sözleşmede belirtilen süre boyunca kira ödemelerini yerine getirmesi,
 • Son olarak sözleşme sona erdirilir. Bu aşamada malın leasing şirketine teslim edilmesi ile sözleşme son bulabilir ya da kiracı işletme sözleşme süresinin bitiminde malı önceden belirlenen ve genelde düşük bir meblağ karşılığında satın alabilir. Diğer bir yöntem ise kira sözleşmesinin süresi daha düşük bir kira bedeli ile uzatılabilir.

UZUN VADELİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Öz kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar olarak ikiye ayrılır. 5 yıldan uzun vadeli olan finasman kaynaklarıdır.

Uzun Vadeli Banka Kredileri

Kısa vadeli banka kredilerinden farkı vade süresinin 5 yıldan fazla olması ve bu kredilerin ticari bankalar yerine yatırım bankaları veya uluslararası bankalardan temin edilmesidir.

Öz Semaye (Hisse Senetleri)

İşletmenin kuruluşu sırasında ve faaliyet süresince  işletme sahipleri tarafından ortaklık amacı ile sağlanan sürekli fon kaynaklarıdır. Geri ödem zorunluluğu veya fonların faiz ödemeleri olmadığı için finansman riski düşüktür. Fakat işletme açısından öz sermayenin maliyeti daha fazladır.

Dağıtılmayan Karlar (Oto finansman)

Otofinansman olarak da adlandırılan bu türde işletmeler karlarının bir kısmını hissedarların dağıtmayıpişletmenin projelerinde bu fonları finansman kaynağı olarak kullanılması işlemidir. Kredi bulmada imkanı sınırlı olan işletmeler için daha çok kullanılan finansman kaynağıdır.

Risk Sermayesi

Genellikle teknolojiye dayalı iş kurma fikrine sahip veya girişimci kişilere finansman sağlamak adınagerekli finansmanı bulma imkanı yaratan uzun vadeli bir finansman kaynağıdır. Yeni işlerin yanı sıra daha önceden kurulmuş işletmelerin projelerine de destek sağlanabilmektedir.

 Risk Sermaye Yatırım Ortakları veya risk sermayesi şirketleri aracılığı ile finansman desteği gerçekleşmektedir.Verilen finansman desteği karşılığında Risk Sermaye Yatırım Ortakları şirkete ortak olmakta ve desteklediği şirkete aynı zamanda yönetim ve teknik açıdan destekler sunmaktadır.

Tahvil

anonim şirketlerinin ve kamu iktisadi kuruluşlarının  ihraç ettikleri bir borç senedidir. Aynı zamanda devletin ve işletmelerin kullandıkları en önemli finansman kaynaklarından biridir.

Tahvil yolu ile finansman borçlanılan kişiye ortaklık hakkı vermez. Ödenen faizler gider olarak gösterildiği için vergiden düşülür ve daha az risklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir